Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük


t252rk mitolojisi ansiklopedik s246zl252k?Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük
Author: Celal Beydili
Translator: Eren Ercan
Publisher: Yurt Kitap Yayın
ISBN: 975707605-1
Publication date: 2005
Number of pages: 637
Format: PDF
Size: 4 ?b

Türk mitolojisi ve Türk mitolojik dünya modelinin temelini, Altay, Yakut veya herhangi bir Türk topluluğunun dini-mitolojik görüşlerinde görmek, bir Hakas tapınağından konuşmak kadar yanlıştır. Çünkü Türk mitolojik sisteminin yaratılması, Türk birliği çağıyla sınırlanır. Farklı Türk halklarının dini-mitolojik görüş ve düşüncelerinin temelinde, Türk mitolojik dünya modelinin oluşumu bulunur. Bu anlamda Türk mitolojisinden bahsedilirken, eski Türklerin mitolojik görüş ve düşüncelerinin toplamı olan, ”kök dil” çağlarında yaşadıkları ”öntürk” dönemin anısı kastediliyor.

Download

Leave a Comment

Translate »