TDK Derleme Sozlugu -XII


tdk derleme sozlugu -xii?TDK Derleme Sozlugu -XII
Author: Halk Agzindan
Publisher: Ankara Universitesi Bashimevi
Publication date: 1993
ISBN: 9751605334
Number of pages: 230
Format: pdf
Size: 74,3MB

Dil devriminin başlangıç yıllarında Anadolu ağızlarında kullanılıp da standart Türkçede bulunmayan kelimelere büyük önem verilmişti. Türk Dil Kurumu’nun kurulduğu yıl Hamit Zübeyr Koşay ve İshak Refet tarafından yayımlanan Anadilden Derlemeler büyük ilgi görmüştü. Türk Dil Kurumu da konuyla ilgilendi ve uzun yıllar
süren bir derleme çalışmasına başlandı. Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi adı altında altı cilt yayımlandı. 1960’da yeni bir derleme faaliyetine başlandı. Daha önceki sözlüğü düzeltme, eksiklerini tamamlama ve genişletme amacıyla yapılan yeni derleme çalışmaları sonunda 12 ciltlik Derleme Sözlüğü (DS) ortaya çıktı. Derleme çalışmaları başlangıçta Türk dilini sadeleştirmede halk ağzından yararlanma amacı güdüyordu. Bu konuda fazla başarılı olduğu söylenemezse de Anadolu ağızlarının oldukça yetkin bir diyalektoloji sözlüğü meydana getirilmiş oldu…

Download
mirror

Leave a Comment

Translate »