Dilim bar – ilim bar – Türkmen diliniň problemalary


dilim bar - ilim bar - t252rkmen dilini328 problemalary?
Dilim bar – ilim bar – Türkmen diliniň problemalary
Author: A.Welsapar
Source:www.turkmenkultur.com
Publication date: 2008
Format: MP3
Size: 75 Mb
Language:Turkmen

MAZMUNY:
ABDYLLA
ADAM
AGAJA ARABYŇ GYZYN BEREÝIN
BABA SEN
BABAJYKLAR
BAGTY HAN
DAG SAÝAR
DAGLAR
DAGLARA
EKEN GYZ
ENEŞ EÝLEDIŇ
GALAR
GALDY
GALMANAM
HABAR BER
HAL ÜSTÜNDE
HAN DÄDEM
IL BILEN
ILI GÖZLÄR
ILLERDE
JAN HEMRAÝIM
JAN ATAM
JAN JAN
KABUL ETMEN ÝAR SENI
KANALYM
KANDA BARAR SEN
LÄLE GETIRMIŞ
LÄŞ GIDER
LEÝLI GELIN

onlinehttps://www.turkmenkultur.com/menu/audio/radio/1.html[/hide]
Password: no

Leave a Comment

Translate »