Türkmen dili & Harplyk – 1-nji klas ucin okuw kitabi


t252rkmen dili harplyk - 1-nji klas ucin okuw kitabi?
Türkmen dili & Harplyk – 1-nji klas ucin okuw kitabi
Author: G. Abdullayewa, K. Hallyyew
Publisher: Aşgabat
Publication date: 1997
Number of pages: 80
Format: Pdf
Size: 1,4 Mb/1,7 Mb
Language:Turkmen

1-nji klas dil kitaby.
MAZMUNY
1. Ses we harplar.
2. Çekimli sesler.
3. Ýogyn we inçe çekimli sesler.
4. Çekimsiz sesler.
5. Açyk we dymyk çekimsizler.
6. Dymyk k, p, t, ç sesleriň açyga öwrülişi.
7. Bogun.
8. Söz.
9. Baş harp.
10. Zatlaryň hilini aňladýan sözler.
11. Hereketi aňladýan sözler.
12. Sözlem.
13. Ýyl boýunça geçilenleri gaýtalamak.
14. Labyzly okaýyş üçin goşgular.
15. Sözlük.

HARPLYK
Türkmen dilini öwrenmek maksady bilen 1-nji klass okuçylar üçin ýörite taýýarlanan kitab , eziz ildeshlerime yazyp-okamak üçin ýardymly bolmagyny arzuw edýärin.
Bu Kitap 1997-nji ýylda synag okuw kitaby hökmünde çap bolupdyr.
Okuçular internet sahypasynda kitaby achmak zerarly köp garaşmaz ýaly ,10-dan köpräk bölümlere parçalap sahypada ýerleşdirildi.

1-nji klas dil kitaby
Password: turklib

Leave a Comment

Translate »