Türkmen Dilinin Söz Köki sözlügi


t252rkmen dilinin s246z k246ki s246zl252gi?Türkmen Dilinin Söz Köki sözlügi
Author: Kollektif
Publisher:A.: Türkmenistan
Publication date: 1995
Number of pages: 567
Format: PDF
Size: 285,94 Mb
Language: Turkmen

Türkmence (Türkmen dili, Türkmençe), çoğunluğu Türkmenistan’da yaşayan Türkmenlerin konuştuğu dil. Türk dilinin Oğuz öbeğine bağlıdır ve toplam 6.000.000 kadar kişi tarafından konuşulur. Türkmenistan’ın (3.500.000) dışında İran’da 2.000.000, Afganistan’da ise 500.000 kişinin de anadilidir.Irakta 4.000.000 kişi türkmence dilini konuşmakta Türkmenistan’da resmî dil olan Türkmence, Türk dilinin lehçeleri arasında Türkçe, Gagavuzca ve Azerice’ye daha yakın bir lehçedir. Lehçesi olarak sınıflandırılan Kafkas Türkmencesi bazen ayrı bir Oğuz dili olarak da kabul eilir.

part 1
part 2

Leave a Comment

Translate »