Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri Arasında İslamiyet

do287u t252rkistan ve uygur t252rkleri aras305nda 304slamiyet?

Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri Arasında İslamiyet
Author: Zekeriya Kitapcı
Language: Turkish
File: 15mb

??????:
…Ne varki diğer Türk boylarında olduğu gibi, Uygurlar arasında da İslamiyetin nasıl yayıldığı, bu yönde girişilen çetin mücadele ve çekilen sıkıntalır hakkında hem kendi, hemde yabancı tarihçiler tarafından hiç bir ciddi çalışma yapılmamıştır.

Daha açık bir ifade ile Kara Hanlı Gazi Hükümdar’larının parlak kılıçlarının uçları ile yazdıkları mübarek ‘Uygur İslam Destanı’ henüz yazılmamıştır.

Bunda isimlerini burada saymak istemediğimiz kendi tarihçilerimizin de büyük bir ihmali, ‘Hayır! ‘ vebali söz konusudur. Onlar; Uygurlar’ın yarım yamalak sadece siyasi tarihi üzerinde durmuşlar ve Uygurlar’ı Manihaizm ve Budizm’in adeta çok güçlü bir şampiyonları olarak göstermede lüzumsuz bir yarışa girmişler ve Uygur İslam Destanı’nı ağızlarına bile almamışlardır.

Türk tarihçileri böyle yaparken kadim Uygurlar’ın bugünkü asıl vatan bekçileri olan Doğu Türkistan Uygur Türklüğü’nü hatırlamak lüzumunu dahi duymamışlardır..

Bu bedbaht bir keyfiyet değilse ya nedir?

download


Leave a Comment

Translate »