ÖZBEKISTAN’DA OGUZCA BiR DiYALEKT- An Oghuz dialect in Uzbekistan South Kharezm-oghuz


214zbekistanda oguzca bir diyalekt- an oghuz dialect in uzbekistan south kharezm-oghuz?ÖZBEKISTAN’DA OGUZCA BiR DiYALEKT- An Oghuz dialect in Uzbekistan South Kharezm-oghuz
Author: Güney Harezm-Oğuzcası
Publication date: 2006
Number of pages: 17
Format: pdf
Size: 698kB

Harezm ve Sir-Derya, Türk kültür ve dil tarihinin en önemli coğrafyalanndan biridir. Oğuz, Kıpçak ve çağatay yazı dillerinin bir arada geliştiği Harezm, Karahanlılardan bu yana üç büyük Türk lehçesinin etkileşirnde bulunduğu bir dil bilimsel bölgedir. Harezm, aynı zamanda İran dilleri ile Türk dilleri arasında temas bölgesidir. Özbekistan’ın güneybatısından Balkanlar’a değin uzanan Oğuzca ‘dialect continuum’un başlangıç noktası yine Harezm’dir. Bu çalışmada, Özbekistan’ın çoğunlukla Harezm ilinin güney bölgelerinde konuşulan Kıpçak, çağatay tipi varyant1ardan ses bilgisi ve gramer düzeylerinde önemli farklan bulunan; Doğu ve Batı Oğuz Türkçesiyle benzer dil özelliklerini paylaşan Harezm Oğuzcası, tarihi ve coğrafi arka plamn ardından, ses ve gramer özellikleri bakımından tamtılacaktır.

Download
mirror

Password: uztranslations

Leave a Comment

Translate »