Từ điển Tiếng Việt 2003


t7915 273i7875n ti7871ng vi7879t 2003?Từ điển Tiếng Việt 2003
Author: Viện ngôn ngữ học.
Publisher: Nxb Đà Nẵng
Publication date: 2003
Number of pages: 1238
Language:Vietnamese
Format: PDF
Size: 56,4MB

Quyển Từ điển Tiếng Việt này là quyển từ điển đầu tiên ở nước ta do một tập thể cán bộ ngôn ngữ học biên soạn trên cơ sở tư liệu tương đối đầy đủ. Nó có tác dụng thiết thực đối với việc chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Quyển từ điển này thu thập những từ ngữ thường dùng trên sách báo, trong các tác phẩm vǎn học tiêu biểu,những thuật ngữ khoa học kỹ thuật thường gặp và trong đời sống hàng ngày. Đây là quyển sách cần thiết cho những người muốn tìm hiểu, học tập và trau dồi tiếng Việt.
“This is an essential book for those who want to learn, study and cultivate the Vietnamese language”

mirrorcreator
depositfiles
mirror
Remarks: every year is released a version of this dictionary. this one is from 2003

Leave a Comment

Translate »